อะไหล่แอร์ ตัวที่ควบคุมในวงจรน้ำยาแอร์

อะไหล่แอร์ ตัวที่ควบคุมในวงจรน้ำยาแอร์

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมในวงจรน้ำยา อะไหล่แอร์ประเภทนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำงานร่วมกับเครื่องใช้ไม้สอยหลัก เพื่อควบคุมแนวทางการทำงานของวงจรสร้างความเย็นแบบอัดไอให้ดำเนินการได้ถูกรวมทั้งไม่เป็นอันตรายด้วยสำหรับเครื่องปรับอากาศ
ลิ้นควบคุมความดันด้านต่ำ (low pressure control valve) ลิ้นควบคุมความดันด้านต่ำ เป็นตั้งอยู่ระหว่างคอนเดนเซอร์รวมทั้งแอคคิวมูเลเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองไม่ให้ความดันด้านต่ำลดน้อยลงต่ำเหลือเกิน ยกตัวอย่างเช่น ในแอร์จะคบคุมความดันไม่ให้ลดน้อยกว่า 57 psig หรือ 4 kg/cm2

ท่อฉีดน้ำยาเหลว (injection capillary) ท่อฉีดน้ำยาเหลว จัดตั้งอยู่ระหว่างดรายเอ้อร์รวมทั้งท่อด้านดูด ปฏิบัติหน้าที่ฉีดน้ำยาเหลวเข้าไประบายความร้อนในมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ ใช้กับแอร์ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบโรตาปรี่
ลิ้นควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า (solenoid valve) ลิ้นควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้า ในเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็นจะใช้ลิ้นควบคุมนี้ให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เพื่อการปั๊มดาวน์ (pump down) เมื่อเทอร์โมสตัทตัดวงจร ใช้สำหรับในการละลายน้ำแข็งโดยให้ก๊าซผ่านเครื่องระเหย ช่วยปฏิบัติภารกิจลดกำลังขับ (under loading) ขณะคอมเพรสเซอร์เริ่มปฏิบัติงาน
ปลั๊กไฟหลอมเหลว (fusible plug) ปลั๊กไฟฟ้าหลอมเหลว ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองปกป้องอันตราย และก็ความทรุดโทรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำยาที่ควบแน่นออกมาจากคอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงแตกต่างจากปกติ หรือในเรื่องที่กำเนิดไฟลุก ปลั๊กไฟหลอมเหลวจะยอมน้ำยาระบายทิ้งออกมาเพราะโลหะที่อุดอยู่จะหลอมเหลว
ลิ้นระบายความดัน (safety valve หรือ reliet valve) ลิ้นระบายความดัน ปฏิบัติภารกิจเหมือนกันกับปลั๊กไฟฟ้าหลอมเหลว เหมาะสมที่จะใช้กับระบบขนาดใหญ่ การทำงานเมื่อความดันในระบบสูงเกินกำหนด น้ำยาแอร์จะดันผ่านลิ้นชูสปริงเปิดให้น้ำยาระบายออก จนถึงความดันต่ำลงสปริงจะกดลิ้นให้ปิดคืน น้ำยาจะไม่ระบายออกหมดดังระบบที่ใช้ปลั๊กไฟฟ้าหลอมเหลว 
สวิตซ์ควบคุมความดันน้ำมันหล่อลื่น (oil pressure switch) สวิตซ์ควบคุมความดันน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติภารกิจตัดคอมเพรสเซอร์ให้หยุดดำเนินงาน เมื่อความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำลงมากยิ่งกว่าระบุ เพื่อปกป้องคอมเพรสเซอร์เสียหายเหตุเพราะขาดการหลอมลื่น
สวิตซ์ควบคุมความดันด้านต่ำ (low pressure switch) สวิตซ์ควบคุมความดันด้านต่ำ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมความดันด้านต่ำไม่ให้ต่ำเกินความจำเป็น โดยอาศัยความดันของน้ำยาด้านความดันต่ำปฏิบัติผ่านหน้าสัมผัส ตัดคอมเพรสเซอร์ให้หยุดดำเนินการเมื่อความดันน้อยกว่าระบุ
สวิตซ์ควบคุมด้านความดันสูง (high pressure switch) ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมความดันด้านสูงไม่ให้สูงเกินกำหนด โดยอาศัยความดันของน้ำยาด้านความดันสูงทำผ่านหน้าสัมผัส ตัดคอมเพรสเซอร์ให้หยุดดำเนินงานเมื่อความดันสูงเกินกำหนด