ท่อทองแดง

ท่อทองแดง

ท่อทองแดง

ท่อทองแดงสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะเป็นท่อทองแดงหุ้มฉนวน ซึ่งผลิตด้วยฉนวนซึ่งมีสารหน่วงเปลวไฟคุณภาพสู­ง และทนความร้อนได้ในอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน ท่อทองแดงที่ดีจะมีคุณสมบัติช่วยลดเวลาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ­ได้ เนื่องจากท่อทองแดงและท่อฉนวนถูกสอดไว้ด้ว­ยกันในตัว นอกจากนี้การใช้ท่อทองแดงหุ้มฉนวนที่มีความยาวมีผลทำให้รอยต่อน้อยลง สามารถช่วยลดความเสี่ยงของน้ำยาแอร์รั่ว บริเวณรอยต่อต่าง ๆ ได้

ราคาอะไหล่แอร์


 ความคิดเห็น