ยางหุ้มท่อ

ยางหุ้มท่อ

ยางหุ้มท่อแอร์

ยางหุ้มท่อแอร์ สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปนั้น เป็นฉนวนยางกันความร้อนที่ต้องผ่านมาตรฐาน FM Approved ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง การติดไฟ ว่าจะต้องไม่มีการติดไฟ โดยจะมีการทดสอบตามมาตรฐานของ FM ทั้งแบบแผ่น และแบบท่อต้องผ่านตามข้อกำหนด ที่ตกลงร่วมกัน ยางหุ้มท่อนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงาน ป้องกันการเกิดหยดน้ำ ในระบบทำความเย็น และยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียความร้อน จากระบบทำความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

ราคาอะไหล่แอร์

.


 ความคิดเห็น