เบรกเกอร์แอร์

เบรกเกอร์แอร์

เบรกเกอร์แอร์

เบรกเกอร์ (Breaker) หรือเรียกอย่างเต็ม ๆ ว่า Circuit Breaker เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรุ๊ปสวิตซ์อัตโนมัติ ที่ประยุกต์ใช้ควบคุมการเปิด/ปิดวงจรไฟฟ้า แล้วก็นอกเหนือจากที่จะใช้เป็นสวิตซ์แล้ว ด้านในเบรกเกอร์ก็ยังมีกลไกการทำงานซึ่งสามารถปลดวงจรได้เองอัตโนมัติ เมื่อกำเนิดสถานการณ์การใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดที่ระบุ รวมทั้งเมื่อกำเนิดไฟฟ้าลัดวงจร

สำหรับแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ เบรกเกอร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่พร้อมกันกับเครื่องปรับอากาศตลอดมา แต่เป็นสิ่งที่หลายท่านละเลย รวมทั้งปล่อยทิ้งที่จะมีความสนใจ เบรกเกอร์ที่ประยุกต์ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ถ้าเกิดมิได้มีการระบุเป็นกรณีพิเศษ ช่างที่จัดตั้งชอบนิยมใช้เป็น เซฟตี้เบรกเกอร์ (Safety Breaker) ซึ่งเป็นเบรกเกอร์แบบ 2 Pole มีคุณลักษณะฐานราก สามารถตัดวงจรหรือทริปเมื่อกำเนิดไฟฟ้าลัดวงจร และก็ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนดไว้

ราคาอะไหล่แอร์

.

 


 ความคิดเห็น