ทามเมอร์

ทามเมอร์

ทามเมอร์แอร์

ไทม์เมอร์แอร์ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการควบคุมเวลาการทำงานเครื่องไม้เครื่องมือบางสิ่งบางอย่าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้อยากได้ ยกตัวอย่างเช่น พวกเราอยากกำหนดเวลาระบบกระแสไฟฟ้าในบ้านให้ดำเนินงานตอนเที่ยงตรง หรือเวลาอื่นตามต้องการ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ timer จะถูกใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมในโรงงาน เป็นองค์ประกอบในเครื่องจักร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ในเครื่องจักรจะไม่มีเพียงแค่ทามเมอร์เพียงแค่ตัวเดียว บางเครื่องจักรอาจมีไทม์เมอร์เป็นร้อยตัวเลยก็ได้ timer เป็นเครื่องไม้เครื่องมือกำหนดเวลาแล้วก็ควบคุมการทำงานให้เอาท์พุทดำเนินงานตามข้อตกลงและก็ขณะที่ตั้งไว้ ซึ่ง มีหลายแบบหลายแบรนด์แล้วก็ในแต่ละแบรนด์จะมีจะมีคุณลักษณะ แล้วก็ชื่อเรียกแตกต่างกันไป


 ความคิดเห็น