มอเตอร์แอร์

มอเตอร์แอร์

มอเตอร์แอร์

มอเตอร์ที่ใช้ในตัวเครื่องปรับอากาศก็จะมี ตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ พัดลมระบายอากาศแผงคอยล์ร้อน มอเตอร์พัดลมโพรงกะรอกในคอยล์เย็น และตัวมอเตอร์บานสวิงทั้งซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง ซึ่งมอเตอร์แอร์นี้ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ส่วนใหญ่ในงานของเครื่องปรับอากาศจะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) 

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)ในส่วนของมอเตอร์แบบไฟฟ้าสลับนี้ก็จะมีทั้งแบบ Singel Phase 2 สาย และมอเตอร์แบบ 3 เฟส

ราคาอะไหล่แอร์

.

 


 ความคิดเห็น