แมกเนติกแอร์

แมกเนติกแอร์

แมกเนติกแอร์

แมกเนติกแอร์ จะทำหน้าที่เป็นสะพานไฟโดยนำไฟไปเลี้ยง Compressor และพัดลมระบายความร้อน จากการควบคุมของแผง Control ในตัวคอยล์เย็น และต่อถึงกันได้ก็ต่อเมื่อมีไฟมาจ่ายที่ขดลวด โดยตัวของมันเองนั้นจะประกอบไปด้วยขดลวด และหน้าสัมผัส ซึ่งเป็นเหมือนสะพานไฟ เมื่อมีไฟจ่ายแล้วเกิดสนามแม่เหล็กก็จะดึง หรือดูดขั้วคอนแทกเข้าหากัน ไฟไหลผ่านหน้าคอนแทกจ่ายไปให้ คอยล์ร้อนทำงานได้

ราคาอะไหล่แอร์

 

.


 ความคิดเห็น